Predajca

Názov:Kristián Kaleta -EL-COMP TRADE
IČO:43187641
DIČ:1033611953
IČ DPH:SK1033611953
Mesto:Stará Ľubovňa
PSČ:064 01
Adresa:Mierova 1089/14
Telefón:0905464632
E-mail:el-comp@itobchod.sk
Kontakt:Kaleta Kristian -EL-COMP TRADE
710-5240

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96