PrevádzkareňKristián Kaleta -EL-COMP TRADE
Mierova 1089/14
064 01 Stará Ľubovňa


: 0905464632
: el-comp@itobchod.sk

SídloKristián Kaleta
Mierova 1089/14
064 01 Stará Ľubovňa

: 43187641
: 1033611953
: SK1033611953
710-5240

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96